Değerli araştırmacılar,

Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda iki sayı olarak çıkarılan Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (KÜSBED) ocak ve Temmuz aylarında yayımlanmaktadır. Dergi, tüm sosyal bilimlere açıktır. KÜSBED, ASOS veri tabanında taranmaktadır.

Makaleler, dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanarak, yalnızca elektronik olarak sbd@kku.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.

2015 yılı temmuz sayısına ait makaleler kabul edilmeye başlanmıştır.

          

 

 


 .